گروبگ توت فرنگی

1704099486630 min

فروش کیسه کشت گلخانه

امتیاز کاربران :4.4 از5
4.4/5

توت فرنگی در گلخانه های هیدروپونیک داخل گروبگ یا کیسه کشت میشود تولید،خرید،فروش گروبگ توت فرنگی بصورت ساده و پرفراژ دار

گروبگ توت فرنگی ابعاد 25 در 110

گروبگ توت فرنگی در ابعاد 25 در 110 سانتیمتر در گلخانه های هیدروپونیک بصورت معمول استفاده می شود که ابعاد استاندارد کیسه کشت توت فرنگی می باشد

1704099694429 min

گروبک یا نایلون ابعاد 25 در 110 توت فرنگی

گروبک ها بصورت پرفراژ دار یا بدون پرفراژ توسط تولیدکنندگان ارائه می شوند اما در صورت پرفراژ دار بودن به این نکته توجه فرمایید که میزان سوراخ های ایجاد شده یا پرفراژها برروی گروبک با توجه به نوع محصول ایجاد می شود. به عنوان مثال برای توت فرنگی دارای 14 پرفراژ می باشد.

فروش کیسه کشت گلخانه توت فرنگی

توت فرنگی یک گیاه علفی دائم است گیاه توت فرنگی نه خزان کننده و نه همیشه سبز است و در صورت مساعد بودن شرایط مانند روزهای بلند و درجه حرارت به رشد خود ادامه می دهد و جزء خانواده Rosacae گل رز می باشد و بیشتر گیاهان از گونه fragariaxananassaمی باشد ، برخی از گونه های گیاهی توت فرنگی دیپلوئید هستند به این معنی که دارای دو مجموعه از هفت کروموزم (14 کل)هستند. برخی دیگر تتراپلوئید چهار جفت (28 کل )و برخی دیگر هگزاپلوئید شش جفت و 42 کل و اکتاوپوئید 8 جفت (56 کل) یاد کتلوید ده جفت (70 کل) است هر چه تعداد کروموزم بیشتر باشد قوی تر هستند و توت فرنگی بزرگتر و با کیفیت بهتر تولید می کنند با این وجود موارد استثنایی وجود دارد . گیاه توت فرنگی دارای ژنتیک قوی میباشد و در تمام اقلیم ها به راحتی می تواند یافت شود به جز آفریقا ، نیوزیلند ، استرالیا که دارای اشکال بومی نیستند بوته توت فرنگی دارای یک ساقه مرکزی یا طوقه یا تاج (Crown) بوده و برگ ها ، ریشه ها ، ساقه های رونده (Runner)و گل آذین از آن منشاء می گیرد.- ساقه رونده می تواند تولید گیاه دختری کند که این در صورتی است که بوته در شرایط روز بلند و دمای بالا قرار گیرد . حال اگر در روز کوتاه باشد ساقه گل دهنده ظاهر میشود.- خوشه گل انتهایی در حدود 30-20 عدد گل می تواند داشته باشد . ریشه از انتهای طوقه در طول فصل رشد ایجاد می گردد و فقط در صورت سرما رشد آن متوقف می گردد .

1111 min